Ελευθερία Επιλογής (Economic freedom)

Ελευθερία επιλογής και άσκησης των διαφόρων οικονομικών λειτουργιών θεωρείται ότι έχουν άτομα και επιχειρήσεις στο οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς εφόσον μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές, τα εμπορεύματα που παράγουν οι επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στα οποία επενδύουν οι επενδυτές, ο τρόπος διάθεσης των αποταμιεύσεων κ.ο.κ.

Η ελευθερία όμως αυτή δεν είναι πάντοτε ανεξέλεγκτη αλλά υπάρχουν ορισμένοι γενικοί νομικοί περιορισμοί καθώς και ειδικότεροι περιορισμοί για την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος.