Συναισθηματική Φόρτιση (Emotional bias)

Συναισθηματική φόρτιση είναι ένας ευριστικός κανόνας που επηρεάζει την αποτίμηση και την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, ανάλογα με την προσωπική εντύπωση που έχει ο επενδυτής γι’ αυτή. […]