Endowment effect (Endowment effect)

Endowment effect είναι το συμπεριφορικό φαινόμενο κατά το οποίο οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη αξία σε κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι δικό τους σε σχέση με την αξία που δίνουν όταν το κατέχει κάποιος άλλος. […]