Endowment effect (Endowment effect)

Endowment effect είναι το συμπεριφορικό φαινόμενο κατά το οποίο οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη αξία σε κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι δικό τους σε σχέση με την αξία που δίνουν όταν το κατέχει κάποιος άλλος.

Αυτό όμως είναι αντίθετο με την παραδοσιακή οικονομική θεωρία που λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά μεταξύ της απόφασης ενός ατόμου να πληρώσει για κάτι ή να δεχθεί την αντίστοιχη πληρωμή.

Σε συνθήκες πραγματικής χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, τα ευρήματα είναι συμβατά με το endowment effect υπό την έννοια ότι οι πωλητές είχαν την τάση να αξιολογούν τις δικές τους μετοχές υψηλότερα από τους αγοραστές ανεξαρτήτως της τρέχουσας τιμής.

Παράδειγμα:
Έχει παρατηρηθεί ότι συστηματικά οι πωλητές βάζουν εντολές πώλησης με τιμές πολύ μακριά από την αγορά (further from the market) δηλαδή από την καλύτερη τιμή (the best quote) που δίνεται την στιγμή της πώλησης, σε σχέση με τους αγοραστές και την τιμή αγοράς.

Αυτή η ασυμμετρία είναι πολύ πιο έντονη σε εντολές ιδιωτών επενδυτών σε σχέση με τις εντολές θεσμικών επενδυτών κάτι που σημαίνει ότι οι πιο εξελιγμένοι επενδυτές επηρεάζονται λιγότερο από την ιδιοκτησία μετοχών και το endowment effect.

Επειδή οι ιδιώτες επενδυτές το τελευταίο διάστημα μπορούν πια μόνοι τους να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά η ασυμμετρία αυτή σε σχέση με την καλύτερη προσφερόμενη τιμή αγοράς-πώλησης εντείνεται ιδιαίτερα.