Επενδυτικός Άγγελος (Angel investor)

Επενδυτικός άγγελος (angel investor) είναι ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος αναζητά ενεργά ευκαιρίες για να παρέχει χρηματοδότηση και συμβουλευτική βοήθεια σε επιχειρηματίες ή νεοσύστατες εταιρείες με σκοπό […]