Επενδυτικός Άγγελος (Angel investor)

Επενδυτικός άγγελος (angel investor) είναι ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος αναζητά ενεργά ευκαιρίες για να παρέχει χρηματοδότηση και συμβουλευτική βοήθεια σε επιχειρηματίες ή νεοσύστατες εταιρείες με σκοπό το προσωπικό οικονομικό του όφελος.

Οι επενδυτικοί άγγελοι δεν επενδύουν απλώς κεφάλαια σε ένα έργο ή μια εταιρεία. Αντί αυτού, συχνά απαιτούν κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας στο εγχείρημα με βάση την αρχική τους επένδυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επένδυση μπορεί να έχει διάρκεια όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση, ενώ σε άλλες μπορεί να συμβεί ως εφάπαξ συμβολή στο ξεκίνημα του εγχειρήματος.

Το angel investing συνήθως είναι επωφελής τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τον επενδυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί ο επενδυτής μπορεί να ωφεληθεί από αποδόσεις που δεν θα πετύχει στην τυπική χρηματοπιστωτική αγορά. Για τον επιχειρηματία, το όφελος είναι ότι θα λάβει χρηματοδότηση με επιτόκιο και όρους στους οποίους δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση, υποβάλλοντας απλά αίτηση στις τυπικές χρηματοπιστωτικές οντότητες που παρέχουν δάνεια, όπως οι τράπεζες.

Λόγω των κινδύνων, ορισμένοι angel investors παρέχουν συμβουλες καθοδήγησης στις επιχειρήσεις που επενδύουν, κάτι που τους επιτρέπει να αυξήσουν την πιθανότητα επιτυχίας των επιχειρήσεων και την απόδοση των κεφαλαίων τους. Τέτοια υποστήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές, από τον αρχικό σχεδιασμό έως το στάδιο της ανάπτυξης και από την βοήθεια στη δικτύωση μέχρι το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Οι επενδυτικοί άγγελοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Εκτός από τα πιθανά προσωπικά τους κέρδη από την επένδυση σε μια νεοσύστατη επιχείρηση, η χρηματοδότησή τους βοηθά στην ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες δεν θα είχαν ξεκινήσει ποτέ, δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Αυτά τα εγχειρήματα, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνεισφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην οικονομία.

Στη βιομηχανία του blockchain, οι επενδυτές-άγγελοι συχνά συμμετέχουν σε ιδιωτικές πωλήσεις που προηγούνται των δημόσιων πωλήσεων, γνωστές και ως Initial Coin Offerings ή ICOs.