Προθεσμιακή Κατάθεση Ευρωνομισμάτων (Eurocurrency time deposit)

Κατάθεση ευρωνομίσματος είναι κάθε τραπεζική κατάθεση εκφρασμένη σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα. […]