Λογιστικό / Εμφανές κόστος (Explicit / Accounting cost)

Λογιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους. […]