Φαινόμενο του Διαθέσιμου Χρήματος (House money effect)

Φαινόμενο του διαθέσιμου χρήματος είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν ένα ρίσκο όταν έχουν διαθέσιμα χρήματα αλλά να μην αναλαμβάνουν τον ίδιο κίνδυνο όταν δεν έχουν διαθέσιμα χρήματα. […]