Φαινόμενο του Διαθέσιμου Χρήματος (House money effect)

Φαινόμενο του διαθέσιμου χρήματος είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν ένα ρίσκο όταν έχουν διαθέσιμα χρήματα αλλά να μην αναλαμβάνουν τον ίδιο κίνδυνο όταν δεν έχουν διαθέσιμα χρήματα.

Μία αρχική ζημία μπορεί να προκαλέσει αποστροφή του κινδύνου ενώ ένα προηγούμενο κέρδος μπορεί να κάνει τα άτομα να επιζητούν τον κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει γιατί η αποστροφή του κινδύνου μπορεί να προέρχεται από την αποστροφή της ζημίας (loss aversion).

Σε ένα πείραμα που έγινε, δόθηκαν στους συμμετέχοντες 30$ και κατόπιν έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ:

  1. να κερδίσουν 9$ με πιθανότητα 50% ή να χάσουν 9$ με πιθανότητα 50%
  2. καμία περαιτέρω ζημία ή κέρδος.

Το 70% των συμμετεχόντων επέλεξε το (1) δηλαδή την επιλογή με την αβεβαιότητα. Κατόπιν τους είπαν ότι δεν έχουν καθόλου χρήματα και πρέπει να διαλέξουν μεταξύ του να κερδίσουν:

  1. 39$ με πιθανότητα 50% ή 21$ με πιθανότητα 50%
  2. 30$ με βεβαιότητα.

Μόνον το 40% των συμμετεχόντων επέλεξε το (1) δηλαδή την επιλογή με την αβεβαιότητα.

Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει ήδη ένα αρχικό κέρδος, τα άτομα επιλέγουν την προοπτική με την αβεβαιότητα ενώ όταν δεν υπάρχει αρχικό κέρδος επιλέγουν την προοπτική με την βεβαιότητα.

Την τρίτη φορά είπαν στους συμμετέχοντες ότι έχασαν 30$ και πρέπει να διαλέξουν μεταξύ:

  1. να κερδίσουν 30$ με πιθανότητα 33% ή τίποτε με πιθανότητα 67%
  2. να κερδίσουν ένα βέβαιο κέρδος $10

Το 60% των συμμετεχόντων επέλεξε το (1) δηλαδή την επιλογή με την αβεβαιότητα αλλά και την 33% πιθανότητα να κερδίσει κάποιος πίσω τα χρήματα που είχε χάσει.