Δικαιοπάροχος (Franchisor)

Δικαιοπάροχος (franchisor) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου πουλαει το δικαίωμα σε ένα δικαιοδόχο (franchisee) να χρησιμοποιεί την επωνυμία του, τα συστήματα, τις διαδικασίες […]