Δικαιοπάροχος (Franchisor)

Δικαιοπάροχος (franchisor) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου πουλαει το δικαίωμα σε ένα δικαιοδόχο (franchisee) να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία (know-how) του προκειμένου ο δεύτερος να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν ή να παρέχει μια υπηρεσία πιο αποτελεσματικά.