Χρυσή Μετοχή (Golden share)

Χρυσή μετοχή είναι μια ονομαστική μετοχή που έχει περισσότερα προνόμια και δυνατότητες (πχ δυνατότητα εξάσκησης βέτο) από τις απλές μετοχές σε μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις. […]