Ευριστικοί Κανόνες (Heuristic rules / Heuristics)

Ευριστικοί κανόνες είναι εμπειρικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν μία γρήγορη λύση σε περίπλοκα προβλήματα με ελλιπή πληροφόρηση. […]