Ευριστικοί Κανόνες (Heuristic rules / Heuristics)

Ευριστικοί κανόνες είναι εμπειρικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν μία γρήγορη λύση σε περίπλοκα προβλήματα με ελλιπή πληροφόρηση.

Επηρεάζουν δε σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις των ανθρώπων και την αντίληψη για τον κίνδυνο μίας απόφασης.

Παράδειγμα:
Σε πολλά πειράματα παρουσιάστηκαν διαφορετικές μάρκες όμοιων προϊόντων στους συμμετέχοντες οι οποίοι στη συνέχεια κλήθηκαν να διαλέξουν το καλύτερο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την τάση να επιλέγουν με βάση την τιμή, δηλαδή θεωρούσαν ότι το ακριβότερο προϊόν ήταν το καλύτερο.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ακόμα και όταν σε συσκευασίες ακριβών προϊόντων οι ερευνητές είχαν τοποθετήσει φτηνότερα υποκατάστατα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών δεν άλλαξαν, δηλαδή επέλεξαν πάλι το προϊόν που θεωρούσαν πιο ακριβό.

Με άλλα λόγια, προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα  (ποιο είναι το καλύτερο προϊόν), οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν ένα ευριστικό κανόνα μεροληπτώντας καταφανώς υπερ της του ακριβού προϊόντος (υποθέτοντας ότι τιμή = ποιότητα).