Υπόθεση της Ύβρης (Hubris hypothesis)

Υπόθεση της ύβρης είναι μια υπόθεση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής η οποία αναφέρει ότι τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων ξεκινούν εξαγορές και συγχωνεύσεις γιατί έχουν μία υπερβολική εμπιστοσύνη στις […]