Basket Pegger (Basket pegger)

Basket pegger είναι ένας όρος που αφορά μια οικονομία η οποία καθορίζει την ισοτιμία του εθνικού της νομίσματος σε σχέση μ’ ένα καλάθι νομισμάτων και όχι μόνο με ένα νόμισμα.

Καλάθι Νομισμάτων (Basket of currencies)

Καλάθι νομισμάτων είναι η σύνθεση μιας νομισματικής μονάδας ή ενός δείκτη από τα εθνικά νομίσματα διαφόρων χωρών, που μετέχουν στο καλάθι σε ποσοστό ανάλογο της αξίας του νομίσματός τους. Οι δείκτες που σχηματίζονται από αυτά τα καλάθια […]