Κατανομή Εισοδήματος (Allocation income)

Δίκαιη κατανομή εισοδήματος είναι η κατανομή του πλούτου κατά το δυνατό σε ίσα και δίκαια μέρη μεταξύ των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων, στόχος οικονομικής πολιτικής που αποτελεί πρώτιστη φροντίδα για κάθε χώρα. […]