Καθαρό Εισόδημα Εξωτερικού (Net income from abroad)

Καθαρό εισόδημα εξωτερικού είναι το εισόδημα που λαμβάνεται από το εξωτερικό μείον το εισόδημα που καταβάλλεται στους κατοίκους άλλων χωρών. […]