Καθολικό Δεσμευμένων Λογαριασμών (Attached ledger)

Καθολικό δεσμευμένων λογαριασμών. είναι λογιστικό βιβλίο, στο οποίο τηρούνται χωριστά οι δεσμευμένοι, με απόφαση του Δικαστηρίου, λογαριασμοί.