Τράπεζα (Bank)

Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασχολείται κατ’ επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος και την προσφορά ειδικών υπηρεσιών που έχουν […]

Κεντρική Τράπεζα (Central bank)

Κεντρική τράπεζα είναι η τράπεζα των τραπεζών. Συνήθως ανήκει αποκλειστικά στο δημόσιο, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επιτελεί τρεις κύριους ρόλους: […]