Τράπεζα (Bank)

Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασχολείται κατ’ επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος και την προσφορά ειδικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με χρεόγραφα, δανεισμό, πιστώσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, έκδοση νομισμάτων, παροχή οικονομικών υπηρεσιών, φύλαξη τίτλων και το τοπικό και διεθνές εμπόριο.