Κομμουνιστική Οικονομία (Communist economy)

Κομμουνιστική οικονομία είναι το οικονομικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο μόνο ο κεντρικός σχεδιασμός μιας κεντρικής κυβέρνησης μπορεί να οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η οικονομική ευημερία στο σύνολο της χώρας. […]