Κομμουνιστική Οικονομία (Communist economy)

Κομμουνιστική οικονομία είναι το οικονομικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο μόνο ο κεντρικός σχεδιασμός μιας κεντρικής κυβέρνησης μπορεί να οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η οικονομική ευημερία στο σύνολο της χώρας.

Οι σχεδιαστές αυτοί αποφάσιζαν τι αγαθά και υπηρεσίες θα έπρεπε να παράγονται, πόσες ποσότητες θα έπρεπε να παράγονται από αυτά και, τέλος, ποιοι θα έπρεπε να παράγουν και ποιοι να καταναλώνουν αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες.

Είναι το αντίθετο της θεωρίας του αναρχισμού.