Κόστος Διακράτησης (Cost of carry)

Κόστος διακράτησης είναι το κόστος που υφίσταται ο επενδυτής όταν κρατά ανοικτή τη θέση του ή αλλιώς είναι το κόστος της χρηματοδότησης μιας επένδυσης. […]