Κύκλωμα Δημοπρασίας / Πλειστηριασμού (Auction ring)

Κύκλωμα δημοπρασίας είναι μια ομάδα προσώπων που συμφωνούν μεταξύ τους να μην ανεβάσουν πολύ τις τιμές σε μια δημοπρασία, ώστε να κατακυρωθεί σε έναν από αυτούς σε χαμηλή τιμή. […]