Κύκλωμα Δημοπρασίας / Πλειστηριασμού (Auction ring)

Κύκλωμα δημοπρασίας είναι μια ομάδα προσώπων που συμφωνούν μεταξύ τους να μην ανεβάσουν πολύ τις τιμές σε μια δημοπρασία, ώστε να κατακυρωθεί σε έναν από αυτούς σε χαμηλή τιμή.

Τέτοια κυκλώματα είναι παράνομα και η τυχόν αποκάλυψή τους επιφέρει και ακύρωση της δημοπρασίας.