Τραπεζική Ρευστότητα (Bank liquidity)

Τραπεζική ρευστότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο καθαρό Ενεργητικό των τραπεζών κατάλληλα επενδυμένου και στις Υποχρεώσεις τους. Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες […]

Ρευστότητα (Liquidity)

Ρευστότητα είναι η ευκολία με την οποία ένα χρηματοοικονομικό προϊόν μπορεί να πωληθεί και να μετατραπεί σε μετρητά. Η ρευστότητα επηρεάζεται άμεσα από την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. […]