Τραπεζική Ρευστότητα (Bank liquidity)

Τραπεζική ρευστότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο καθαρό Ενεργητικό των τραπεζών κατάλληλα επενδυμένου και στις Υποχρεώσεις τους.

Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες με βάση την αρχή αυτή να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε στιγμή κανονικά στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και σε πρώτη ζήτηση των δικαιούχων.

Στα διαθέσιμα αυτά περιλαμβάνονται: