Λογιστικό Σχέδιο (Accounting plan)

Λογιστικό σχέδιο είναι το σχέδιο με το οποίο καθορίζονται οι λογαριασμοί που θα τηρηθούν, οι πηγές άντλησης των απαραίτητων στοιχείων και υλικών για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αποτελεσματικότητά της, […]

Καθολικό (General ledger)

Γενικό καθολικό είναι μία συλλογή όλων των λογαριασμών μιας εταιρίας, η οποία περιέχει περιληπτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου και χρησιμοποιεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. […]