Διαχειριζόμενη Ισοτιμία (Managed float)

Διαχειριζόμενη ισοτιμία (managed float) είναι ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν με διάφορους τρόπους στην αγορά προκειμένου να μειώσουν την αβεβαιότητα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και να διατηρήσουν μία πιο […]