Μηχανισμός των Τιμών / Μηχανισμός της Αγοράς (Price mechanism / Market mechanism)

Μηχανισμός της αγοράς ή μηχανισμός των τιμών είναι ένα σύστημα διανομής αγαθών το οποίο προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της επιλογής των αναγκών που θα ικανοποιηθούν και του τρόπου παραγωγής των προϊόντων με περιορισμένους παραγωγικούς συντελεστές. […]