Μη-συνηθισμένος Κίνδυνος (Abnormal risk)

Μη-συνηθισμένος κίνδυνος (abnormal risk) είναι ο όρος που αφορά μια ενέργεια στον οικονομικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό ή στον επενδυτικό τομέα, η οποία περιέχει μερικά μη ευνοϊκά χαρακτηριστικά που […]