Θεωρία Υπεξαίρεσης (Misappropriation theory)

Θεωρία Υπεξαίρεσης ορίζεται ως η κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από τον εργοδότη και στη συνέχεια η χρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών για τη αγοραπωλησία (trading) τίτλων, μετοχών ή άλλων χρεογράφων, με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Η διαφορά με την αυστηρή έννοια της εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) είναι ότι η θεωρία της υπεξαίρεσης θεωρεί ενόχους όχι μόνο τα άτομα που διαπραγματεύονται μετοχές της εταιρίας στην οποία εργάζονται βασιζόμενοι σε (εσωτερικές) οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος, ανεξαρτήτως αγοράς.