Θεωρία Υπεξαίρεσης (Misappropriation theory)

Θεωρία Υπεξαίρεσης ορίζεται ως η κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από τον εργοδότη και στη συνέχεια η χρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών για τη αγοραπωλησία (trading) τίτλων, μετοχών ή άλλων χρεογράφων, με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Η διαφορά με την αυστηρή έννοια της εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) είναι ότι η θεωρία της υπεξαίρεσης θεωρεί ενόχους όχι μόνο τα άτομα που διαπραγματεύονται μετοχές της εταιρίας στην οποία εργάζονται βασιζόμενοι σε (εσωτερικές) οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος, ανεξαρτήτως αγοράς, εταιρίας ή βιομηχανίας.

Η θεωρία της υπεξαίρεσης αποτελεί δηλαδή ευρύτερη έννοια της εσωτερικής πληροφόρησης.

Παράδειγμα:
Αν ένας trader που εργάζεται στην εταιρία Χ πληροφορηθεί για τα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Ζ, πριν αυτά ανακοινωθούν στο ευρύ κοινό και πουλήσει ή να πουλήσει ανοιχτά (short selling) μετοχές της εταιρίας Ζ, μπορεί να κατηγορηθεί για insider trading με βάση την ευρύτερη έννοια της θεωρίας της υπεξαίρεσης.

Παρόλο που δεν δουλεύει για την εταιρία Ζ, χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος.