Σταθερότητα της Αγοραστικής Δύναμης της Νομισματικής Μονάδας (Monetary unit assumption)

Σταθερότητα της αγοραστικής δύναμης της νομισματικής μονάδας μέτρησης είναι μια βασική υπόθεση στη Λογιστική που δέχεται ότι η αγοραστική δύναμη του νομίσματος στο οποίο γίνονται οι συναλλαγές παραμένει σταθερή διαχρονικά. […]