Σταθερότητα της Αγοραστικής Δύναμης της Νομισματικής Μονάδας (Monetary unit assumption)

Σταθερότητα της αγοραστικής δύναμης της νομισματικής μονάδας μέτρησης είναι μια βασική υπόθεση στη Λογιστική που δέχεται ότι η αγοραστική δύναμη του νομίσματος στο οποίο γίνονται οι συναλλαγές παραμένει σταθερή διαχρονικά.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αγνοούν οι λογιστές το φαινόμενο του πληθωρισμού στα εγγεγραμμένα ποσά.

Παράδειγμα:
Σε μία συναλλαγή, ποσά από το 1970 συνδυάζονται ή εμφανίζονται μαζί με δολάρια του 2010.