Μονοψώνιο / Ολιγοψώνιο / Ανταγωνισμός Αγοραστών (Buyers' competition)

Οι όροι τέλειος ή πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τις μορφές αγοράς από την πλευρά των πωλητών προϊόντων. […]