Εθνικό Προϊόν (National product)

Εθνικό προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται σε ένα έτος από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους της χώρας, ανεξάρτητα από το τόπο παραγωγής του. […]