Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα (Offshore financial centers)

Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα είναι ορισμένες αναδυόμενες χρηματοοικονομικές αγορές μικρών χωρών, οι οποίες λόγω της πλήρους οικονομικής ελευθερίας και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την τοποθέτηση κεφαλαίων.