Υπεράκτιες Εταιρείες (Offshore companies)

Υπεράκτιες εταιρείες είναι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να […]

Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα (Offshore financial centers)

Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα είναι ορισμένες αναδυόμενες χρηματοοικονομικές αγορές μικρών χωρών, οι οποίες λόγω της πλήρους οικονομικής ελευθερίας και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την τοποθέτηση κεφαλαίων.