Υπεραυτοπεποίθηση / Υπερεμπιστοσύνη (Overconfidence)

Υπεραυτοπεποίθηση είναι η τάση των ανθρώπων να βλέπουν τις επιλογές τους ως ορθολογικές και να έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη (overconfidence) στις επιλογές τους, ειδικά σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχουν κάποια γνώση. […]