Υπεραυτοπεποίθηση / Υπερεμπιστοσύνη (Overconfidence)

Υπεραυτοπεποίθηση είναι η τάση των ανθρώπων να βλέπουν τις επιλογές τους ως ορθολογικές και να έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη (overconfidence) στις επιλογές τους, ειδικά σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχουν κάποια γνώση.

Μια παρενέργεια αυτού του χαρακτηριστικού της συμπεριφοράς είναι και η ψευδαίσθηση του ελέγχου.

Επίσης η υπερεμπιστοσύνη μπορεί να κάνει τους επενδυτές να αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους με μεροληπτικό τρόπο.

Για παράδειγμα όταν οι επενδυτές παρατηρούν τις νέες δημοσιευμένες πληροφορίες τείνουν να υπερσταθμίζουν τις νέες πληροφορίες όταν συμφωνούν με τις πεποιθήσεις τους, και να υποσταθμίζουν τις νέες πληροφορίες όταν δεν συμφωνούν με τις πεποιθήσεις τους.

Δηλαδή τείνουν να αποδίδουν τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους στην υψηλή τους ικανότητα και τα γεγονότα που δεν επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους στην τύχη (self-attribution bias).

Εάν το κάνουν αυτό (self-attribution bias) συστηματικά θα καταλήξουν πιστεύουν ότι έχουν ικανότητες άνω του μέσου όρου και άρα θα οδηγηθούν στο να έχουν υπερεμπιστοσύνη στο εαυτό τους.

Εαν συνδεθεί η υπερεμπιστοσύνη με την αντιπροσωπευτικότητα, φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος παρορμητικά άτομα να αρχίσουν να βλέπουν τάσεις σε εντελώς τυχαία δεδομένα και στοιχεία ή θα νιώθουν ότι αναγνωρίζουν την προέλευση άρα και την σημασία γεγονότων με αποτέλεσμα να νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την κρίση τους από ότι θα έπρεπε.