Πληρωτέοι Λογαριασμοί (Accounts payable)

Πληρωτέοι λογαριασμοί είναι μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής μιας επιχείρησης προς τους προμηθευτές της και οφείλονται στην παροχή υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων επί πιστώσει. […]