Ceteris paribus (Ceteris paribus)

Ceteris paribus είναι ένας οικονομικός όρος τον οποίο χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να δηλώ­σουν ότι όλες οι σχετικές μεταβλητές, εκτός από εκείνες που μελετώνται, παραμένουν αμετάβλητες. […]