Ceteris paribus (Ceteris paribus)

Ceteris paribus είναι ένας οικονομικός όρος τον οποίο χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να δηλώ­σουν ότι όλες οι σχετικές μεταβλητές, εκτός από εκείνες που μελετώνται, παραμένουν αμετάβλητες. Η λατινική φράση ceteris paribus σημαίνει «τα άλλα πράγματα παραμένουν αμετάβλητα».

Μολονότι ο όρος ceteris paribus αναφέρεται σε μια υποθετική κατάσταση στην οποία ορισμένες μεταβλητές υποτίθεται ότι είναι σταθερές, στον πραγματικό κόσμο μεταβάλλονται ταυτόχρονα πολλά πράγματα.

Για το λόγο αυτόν, όταν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της προσφοράς και της ζήτησης για να αναλυθούν γεγονότα ή πολιτικές, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί ποιοι παράγοντες μένουν αμετάβλητοι και ποιοι όχι.