Τιτλοποίηση (Securitisation)

Τιτλοποίηση είναι η ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και η μεταπώληση τους προς φορέα ειδικού σκοπού, ο οποίος στη συνέχεια εκδίδει τίτλους σταθερού εισοδήματος προς πώληση σε επενδυτές. […]