Εντολή Stop Loss (Stop loss order)

Stop loss εντολή είναι η υπό όρους εντολή ενός επενδυτή προς ένα χρηματιστή να αγοράσει ή να πουλήσει μία μετοχή όταν η τιμή της φθάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, γνωστό ως stop price. […]