Εντολή Stop Loss (Stop loss order)

Stop loss εντολή είναι η υπό όρους εντολή ενός επενδυτή προς ένα χρηματιστή να αγοράσει ή να πουλήσει μία μετοχή όταν η τιμή της φθάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, γνωστό ως stop price.

Μόλις η τιμή ξεπεράσει την stop price, η εντολή ενεργοποιείται προκειμένου ο επενδυτής να περιορίσει τις ζημιές του ή να κλειδώσει τα κέρδη του.

Παράδειγμα:
Αν μία μετοχή διαπραγματεύεται στα 10€, τότε μία εντολή stop loss θα ήταν να πουληθεί αν η τιμή της πέσει κάτω από 8€.

Οι επενδυτές συνήθως χρησιμοποιούν την εντολή stop πριν φύγουν για διακοπές ή δεν μπορούν να παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι traders που χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση χρησιμοποιούν τις stop orders για τιμές κάτω από τον κινητό μέσο όρο, τις γραμμές τάσης (trendlines) κι άλλα επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης αν και τα επιθυμητά σημεία εισόδου / εξόδου δεν είναι εγγυημένα.

Παράδειγμα:
Αν η τιμή μίας μετοχής πέφτει συνεχώς, η εντολή stop θα ενεργοποιηθεί σε μία τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Παραλλαγές stop loss εντολών

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της εντολής stop loss, κάθε μία με διαφορετικό σκοπό:

Sell stop order – Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται από τους επενδυτές όταν ανησυχούν ότι η τιμή μίας μετοχής που έχουν στην κατοχή τους μπορεί να μειωθεί και θέλουν να περιορίσουν τις απώλειες ή να κλειδώσουν τα κέρδη τους.

Μία εντολή sell stop έχει stop price χαμηλότερη από την τρέχουσα αγοραία τιμή.

Παράδειγμα:
Ο επενδυτής έχει στην κατοχή του μετοχές αξίας 20€/μετοχή και θέλει να τις πουλήσει αν η μετοχή πέσει παραπάνω από 10%. Σε αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής εκδίδει μία εντολή sell stop στα 18€.

Αν κι εφόσον η τιμή της μετοχής φτάσει τα 18€ η μετοχή πωλείται στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη τιμή.

Buy stop order – Οι επενδυτές χρησιμοποιούν την εντολή buy stop για να αγοράσουν μετοχές ως ασφάλεια έναντι μίας ζημίας ή να προστατεύσουν τα κέρδη τους από μία πώληση short.

Μία εντολή buy stop έχει stop price υψηλότερη από την τρέχουσα αγοραία τιμή.

Παράδειγμα:
Αν ένας επενδυτής πουλήσει μία μετοχή short, ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία εντολή buy stop για να προστατευθεί έναντι απωλειών αν η τιμή ανέβει πάρα πολύ.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μία πτωτική αγορά όταν θέλει ο επενδυτής να μπει σε μία long θέση κοντά στην βάση (bottom) μετά από ένα γύρισμα.

Trailing stop order – Η εντολή trailing stop εισάγεται με κινούμενη τιμή ενεργοποίησης. Αυτή η τιμή ενεργοποίησης καθορίζεται ως ένα σταθερό ποσοστό αλλαγής της τιμής ενός χρεογράφου.

Trailing sell stop order – Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον επενδυτή-μέτοχο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του καθώς η τιμή της μετοχής αυξάνεται και ταυτόχρονα να θέσει ένα όριο στη ζημιά όταν η τιμή της μετοχής πέσει.

Εάν η τιμή αυξηθεί, η τιμή stop loss αυξάνεται ανάλογα, αλλά αν η τιμή της μετοχής πέσει η τιμή stop loss δεν αλλάζει.

Παράδειγμα:
Ο επενδυτής δίνει μία εντολή trailing stop sell για να πουλήσει μία μετοχή με τιμή στα 20€ με 2€ trailing stop ή μία stop price των 18€. Αν η τιμή της μετοχής πέσει στα 19€, η εντολή δεν πραγματοποιείται γιατί η stop price δεν προσεγγίσθηκε.

Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί αργότερα στα 30€, τότε η εντολή trailing stop αυξάνεται στα (30-2=) 28€. Αν η τιμή του χρεογράφου πέσει στα 28€, τότε η εντολή trailing stop ενεργοποιείται και η μετοχή πωλείται στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη τιμή.

Trailing buy stop order – Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους καθώς η τιμή μίας μετοχής πέφτει και να περιορίσουν τις απώλειες όταν ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα της εντολής Stop Loss

Υπάρχουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα της εντολής stop loss:

Παρακολούθηση των τιμών των μετοχών – Δεδομένου ότι η εντολή ενεργοποιείται αυτόματα από την κίνηση της τιμής μιας μετοχής, ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την τιμή της μετοχής αυτής σε καθημερινή βάση.

Κόστος εντολών – Δεν υπάρχει κανένα κόστος στην τοποθέτηση των εντολών stop loss, παρά μόνο αν αυτές τελικά ενεργοποιηθούν.

Αντικειμενικότητα των συναλλαγών – Οι εντολές stop loss επιτρέπουν στους επενδυτές να μην επηρεάζονται από υποκειμενικούς παράγοντες και επιτρέπουν στον επενδυτή να κάνει συναλλαγές με βάση την επενδυτική του στρατηγική

Αυτόματη έξοδος – Οι stop loss εντολές μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμα κι αν ο trader δεν μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να πουλήσει / αγοράσει, όπως σε περίπτωση που απουσιάζει ή αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Μειονεκτήματα της εντολής Stop Loss

Υπάρχουν επίσης και μειονεκτήματα των εντολών stop loss.

Εγγύηση τιμής – Μετά την ενεργοποίηση μιας εντολής stop loss, σε μία πτωτική αγορά, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η τιμή πώλησης θα είναι ίδια με την stop price. Στην πραγματικότητα το πιθανότερα είναι να είναι διαφορετικές.

Περιορισμοί – Σε μερικά χρεόγραφα μπορεί να μην επιτραπεί η ενεργοποίηση εντολής stop όπως πχ στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (over the counter – OTC) ή στις penny stocks.

Διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου – Σε μια ασταθή αγορά, μια ξαφνική και απρόσμενη βραχυπρόθεσμη αύξηση ή μείωση της τιμής της μετοχής θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την εντολή.

Ορισμένοι traders δεν χρησιμοποιούν stop loss εντολές είτε γιατί ανησυχούν μήπως οι κινήσεις τους γίνουν ορατές στην αγορά είτε γιατί μια ξαφνική διακύμανση των τιμών των μετοχών μπορεί να ενεργοποιήσει την εντολή χωρίς την θέληση τους.

Άλλοι traders που δεν χρησιμοποιούν stop loss εντολές είναι οι scalpers, επειδή κρατούν ανοιχτές θέσεις για μερικά δευτερόλεπτα μόνο.