Κίνητρο Κερδοσκοπίας (Speculative motive)

Κίνητρο κερδοσκοπίας ονομάζεται η επιδίωξη των επενδυτών να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων όπως είναι το χρήμα, τα ακίνητα, οι μετοχές και διάφοροι άλλοι τίτλοι αξιών. […]