Κίνητρο Κερδοσκοπίας (Speculative motive)

Κίνητρο κερδοσκοπίας ονομάζεται η επιδίωξη των επενδυτών να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων όπως είναι το χρήμα, τα ακίνητα, οι μετοχές και διάφοροι άλλοι τίτλοι αξιών.

Αυτό το επιτυγχάνουν με την κατάλληλη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, προτιμώντας την επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν υψηλή απόδοση και μικρό κίνδυνο.

Για να πετύχουν αυτό το στόχο οι επενδυτές διατηρούν ένα σημαντικό ποσό σε μορφή ρευστών διαθεσίμων, ώστε μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα χρήματα επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αποδοτικότητας.

Βέβαια οι αποφάσεις των επενδυτών εξαρτώνται από το ύψος και τις διακυμάνσεις των επιτοκίων που προσδιορίζουν τις απώλειες και τις πραγματικές αποδόσεις των κεφαλαίων.

Δηλαδή τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία, ενώ όταν είναι χαμηλά ενισχύεται, δεδομένου ότι είναι μικρή η απώλεια τόκων που συνεπάγεται η παρακράτηση αδρανών χρηματικών ρευστών.